Nytt läger sommaren 2024!

Vi är mycket glada över att avslöja att IAL har ett nytt lägerprojekt sommaren 2024! På Bäckedals folkhögskola kommer det finnas möjlighet för 10 volontärer och två lägerledare att delta i ett midsommarläger på fäbod i Norrlands inland. Vilken sommar! Datumen är 17-28 juni 2024 och lägret är sökbart i databasen.

Bäckedals folkhögskola är en naturnära folkhögskola belägen utanför Sveg i Härjedalen. Skolan erbjuder Allmän kurs för grundläggande behörighet, och profilkurser inom hantverk, hållbarhet och forntida tekniker. Trä-, läder-, metall- och textila processer, från förhistorisk tid och till idag, löper som en röd tråd genom de flesta av våra kurser. Tillsammans med bred hållbarhet, demokratiska värderingar och människans historiska relation till naturen är dessa en central del av vår verksamhet.

Bäckedals folkhögskola finansieras av svenska staten och är religiöst och partipolitiskt obunden. Skolans mål är global rättvisa, mänskliga rättigheter, jämställdhet och ett hållbart nyttjande av jordens ekologiska resurser.

Under IAL:s volontärläger 2024 kommer deltagarna ägna sig åt uppgifter såsom bland annat snickeri och träarbete, underhåll av historiska byggnader, trädgårdsskötsel, grönsaksodling och djurvård. Det är därför önskvärt att volontärerna hyser personligt intresse för hållbarhet, hantverk och kulturarv.