Vi heter IAL igen!

Årsmötet den 8 oktober beslutade enhälligt att återta namnet Internationella Arbetslag, med tillägget SCI Sweden. Förkortningen blir IAL. För mer kunskap om vår långa historia, läs gärna t.ex. denna text från DN om en av grundarna, Anne-Marie Sonntag, i samband med hennes bortgång 2004:

Artikel i DN

“Anne-Maries engagemang för människor och för förde henne till den stora fredskonferensen på Viggebyholms folkhögskola 1943 där hon träffade sin blivande man, musikpedagogen och författaren Wolfgang Sonntag. Med stöd från framstående kväkarvänner som Emilia Fogelklou byggde Anne-Marie och Wolfgang upp Internationella Arbetslag, IAL, som fortfarande efter sextio år erbjuder ungdomar utbildning och möjlighet att göra volontärtjänst i många länder.” Nu har det gått 80 år och arbetet för fred och att genom volontärt arbete vidga sin hemmahörighet i världen och överbrygga olika slags gränser är fortfarande högaktuellt. Bli eller återkom gärna som medlem genom att betala in 150 SEK till bankgiro 5283-0643

❤