Häng med SCI Sverige på Gotland 22-24:e september!

Häng med SCI Sverige på Gotland 22-24:e september!

>> English below <<
 
Nu är det dags! Efter att vår favoritekoby Suderbyn haft fredsfestival är det SCI Sveriges tur att inta Gotland. En volontär har varit på Sri Lanka, en annan i Tanzania och en tredje vill göra nåt lokalt. Vad vill du? Vi pratar om året som gått och blickar framåt, med gamla, nya och blivande volontärer.
 
Händer under helgen:
– Workshops på tema volontärande
– Vad har hänt under året och vad vill vi inför nästa år?
– Vi matchar volontärer med projekt
– Suderbyn och SCI firar den europeiska dagen för hållbara samhällen.
– Teater regisserad av ingen mindre än Stina Oscarson, organiserad av inga mindre än IKFF
 
Bra att veta:
– Helgen är helt gratis
– platsen är Suderbyn ekoby, 8 km från Visby. Ta dig till Visby så hjälper vi till med att guida dig därifrån till ekobyn.
– Välkommen från fredag den 22 september kl 17:00, till söndag 24:e kl 17:00. Kan du bara komma lördag-söndag går det också bra.
– Ta med dig sovsäck, så finns det en trevlig sovplats till dig på Suderbyn
– Maten kommer att vara vegetarisk
– SCI står för 40 procent av sina medlemmars reskostnader. Max-ersättning är 500 kronor.
– Anmäl dig senast den 15 september genom att maila Lovisa.olsson@ial.se
 
SCI Sverige är små men SCI har många grenar i världen, som försöker bygga broar mellan människor, skicka volontärer över världen och möta människor här hemma. Men vi behöver varandra. Har du volontärat med oss förut? Eller är du nyfiken på att börja? Du som är intresserad av internationella projekt, fredsbyggande, andra människor och platser – ta chansen att komma till Gotland och se vad det handlar om. Om inte nu – när?
 
 
English:
It’s time! Our favourite Eco village Suderbyn has finished its peace festival and its SCI Swedens turn to take over Gotland peacefully. One volunteer has travelled to Sri Lanka, another to Tanzania and a third one wants to do something locally. What do you want? We’ll discuss the year that has passed and look forward, with old, new and volunteers-to-be.
 
So what will happen during the weekend?
– workshops on the theme volunteering
– what happened this year and what do we want to do next?
– matching volunteers with projects
– Suderbyn and SCI celebrates the European day for sustainable societies
– Aand on Saturday there will be a theatre directed by the amazing Stina Oscarsson, organised by the amazing IKFF
 
Good to know:
– The weekend is free of cost
– the place is Suderbyn eco village, 8 kilometres from Visby. Travel to Visby and we will help you find your way to the village
– you are welcome from Friday 22 September 17:00, to Sunday 24th at 17:00.
– Bring a sleeping bag, and there will be a nice place for you to sleep in the Eco village
– Food will be vegetarian
– SCI will cover 40 percent of attending members travelling costs, up to a maximum sum of 500 crowns.
– sign up by 15th September at the latest, by emailing Lovisa on Lovisa.olsson@ial.se
 
SCI is a small organisation in Sweden, but has many branches internationally, building bridges between people by sending and receiving volunteers from all over the world. But we need each other to be able to do that. Did you volunteer with us before? Are you curious of trying it out? Then don’t hesitate! If you’re interested in international projects, peace building, people and places – take the chance to see us on Gotland. If not now, then when?