Feel like building peace with us?

Feel like building peace with us?

English below

Vill du vara med och driva en fredsorganisation?

Just nu kan du kandidera till styrelsen 2019!

Du är: engagerad och intresserad. Duktig på att jobba i grupp och hitta lösningar och kompromisser. Kanske har du erfarenhet från ideella organisationer, kanske vill du prova för första gången. Du är intresserad av internationellt samarbete, av olika kulturer och människor.

Vi är: SCI Sverige. Vi skickar ut volontärer till olika projekt, runtom i världen. Vi tar dessutom emot volontärer från andra länder, som jobbar med projekt här i Sverige. Det gör världen lite bättre, tror vi.

SCI Sverige är en del av det internationella nätverket SCI – Service civil international, som skapar volontärläger i över fyrtio olika länder. Mötena med den internationella organisationen är en möjlighet att få resa iväg och träffa andra som jobbar för fred i olika delar av världen. De senaste åren har vi bland annat varit i Sri Lanka, Bulgarien och Tunisien.

I Sverige gör organisationen lite vad medlemmarna vill. Vad brinner du för? Är det att starta upp fredsfikor, att åka på internationella läger, att stötta de som vill starta upp projekt i Sverige, eller att twittra åt oss?

Hör av dig till lovisa.olsson@ial.se . Skriv: ”Styrelsen 2018” i ämnesraden, berätta om dig själv och varför du vill vara med i styrelsen 2019.

Vill du hänga med oss en hel helg inom en snar framtid går det bra att boka in den 17-18/11, i Norrtälje. Då får du chansen att träffa andra SCI-are, och vara med att påverka nästa år. Vill du vara med via Skype går det bra att logga in vid 10:00, söndagen den 18:e. Anmäl dig till jacob.christman@live.com

Vi ser framemot att träffa dig!

Do you want to build peace with us?

Right now, you have the opportunity to candidate for the board of SCI Sweden, 2019!

You are: interested and goal-oriented. You know how to work with a group and how to compromise. You might have experience from other non-governmental organisations, or this might be your first chance to try it out. You’re interested in international cooperation, in different cultures and other people. 

We are: SCI Sweden. We send out volunteers to different projects around the world. We also welcome volunteers from other countries to projects in Sweden. We believe this makes the world a little better.

SCI Sweden is part of the international network SCI – Service Civil International. The organisation hosts volunteer camps in more than 40 different countries. The meetings with the international organisation creates opportunities to travel and meet other peace-builders in different parts of the world. The last couple of years we have, among other countries, visited Sri Lanka, Bulgaria and Tunisia.

In Sweden we follow our motivation. What’s yours? Do you want to have peace-building-fikas, do volunteering abroad, support volunteers coming to Sweden or tweet for us?

Write to Lovisa.olsson@ial.se. Write: Board 2019 as headline, and tell me a little bit about yourself and why you want to be part of the board 2019.

If you would like to spend time with us in the near future, clear your schedule on the weekend 17-18/11 in Norrtälje. Then you will have the opportunity to meet other SCI:ers, and to impact next years activities. If you want to join on Skype, sign in at 10:00, Sunday the 18:th. Sign up by emailing jacob.christman@live.com.

We look forward to meeting you!