SCI-helg – Årsmöte 17-18 november i Norrtälje

SCI-helg – Årsmöte 17-18 november i Norrtälje

Lördag 17/11 bjuder vi in till häng och medlemsaktiviteter. Söndag 18/11 sker årsmötet. Där kan du säga ditt, och till och med bli invald i nya styrelsen.

Är du intresserad av att lära om vår verksamhet och de storslagna planer vi har inför 2019? Kanske vill du bara träffa andra härliga medlemmar? Du är så välkommen! Det finns möjligheter till reseersättning. Hör av dig bara. Det går att senanmäla sig hos Jacob på jacob.christman@live.com

Programmet lördag 17 november

10.30 Välkomstfika
11.00 Vad är SCI och den svenska grenen
12.30-14.00 Lunch
14.00 Femkampstävlingar
14.45 Spåna inför 2019
16.30 Fika
17.00 Femkampstävlingar
18.30 Middag
19.00 Open space
21-24 Häng

Söndag 18 november

9.00 Frukost
10.00 Årsmöte

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av kallelsen
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare
5. Val av 2 protokolljusterare, tillika rösträknare
6. Godkännande av dagordning
7. Genomgång och godkännande av föregående årsmötesprotokoll
8. Genomgång av motioner från föregående årsmöte
9. Val av styrelsemedlemmar för år 2019
10. Val av styrelseordförande för år 2019

11.15 Fika

11. Val av revisor för år 2019
12. Val av kassör för år 2019
13. Val av valberedning för år 2019
14. Val av firmatecknare och kontotecknare för år 2019
15. Ekonomi
16. Budget
17. Nästa årsmöte
18. Motioner
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande

12.30 Lunch

14.00 Avresa

Var

Helgen kommer att hållas på Vinbärsvägen 12, 76173 Norrtälje. (På landet med stor tomt). Folk är välkomna från 16:00 på fredag.

Att ta med

Sovsäck – Liggunderlag – Kudde. Vi kommer dela olika rum.

Bussbeskrivning: Bussar från Stockholm och Uppsala

Ta buss 676 från Tekniska högskolan för att komma till Norrtälje. Ca 1 timmes bussfärd.  Från Uppsala tar du buss 677 till Norrtälje. Ca 1 timme och 10 min bussfärd.

Buss från Norrtälje till Svanberga

Från Norrtälje till Svanberga (hållplats: Svanberga Affär) kan du ta buss nr 636, 637 eller 641. Bussresan tar ca 10 minuter. När du är framme så är det ca 4 minuters gångväg till Vinnärsvägen 12.