Korttidsvolontär

Vad är ett korttidsvolontärläger?

På ett volontärläger lever och arbetar man tillsammans med 5-20 personer från olika länder, under mellan 2 till 4 veckor. Arbetet görs i ideella projekt och det skulle inte kunna utföras utan volontärer. Läger finns med 
socialt tema (barnhem och flyktingar), praktiskt arbete (renovering, miljöarbete och arkeologi) eller kulturellt tema (festival och teater). Många läger har dessutom ett studietema kopplat till arbetet. Man arbetar ca sex timmar om dagen, fem dagar i veckan. Undantag finns men detta framgår i så fall i lägerbeskrivningen. På den lediga tiden under läger finns möjlighet att på egen hand eller att tillsammans med andra göra utflykter i omgivningarna.Vissa läger är märkta ”MIX” och hälften av deltagarna är då över 30 år. Läger märkta ”PVP”, Pacifist Volunteer Project, har ett fördjupat fredstema med större inslag av studier. Vi ser volontärläger som en övning i demokrati och samarbete över gränser. Det leder ofta till en ökad förståelse för andra kulturer och att nära vänskaper uppstår. Chansen är alltså stor att du får en fantastisk upplevelse!

At a short term volunteer workcamp, you spend 2-4 weeks living and working with 5-20 people from across the world. This work depends on volunteers. The workcamps we offer are divided into three different themes: social work (orphanage, refugees), cultural theme (festival, theatre) and practical work (archeology, environment, renovation). Most camps add a study part to the work. You work six hours a day, five days a week. There are exceptions, but if so, it will be mentioned in the workcamp description. Free hours at the camp can be spent exploring the surroundings – together or solo!

Camps labeled ”MIX” indicates that half of the participants are over 30 years. Camps labeled ”PVP” emphasize their peace study theme. We view volonteer workcamps as an exercise in democracy.

 

Var kan jag åka?

Som just korttidsvolontär kan du åka som till Europa, Armenien, Australien, Azerbajdzjan, Japan, Korea, Mongoliet, Nordamerika och Tadzjikistan. (Åker du hellre till Afrika, andra länder i Asien eller Latinamerika kan du kolla in vårt Nord/Syd-utbyte som också erbjuder kortare volontärprojekt.)

You get to choose between volunteering in countries in Europe or North America, Armenia, Australia, Azerbaijan, Japan, Korea, Mongolia and Tajikistan. (If you would rather go to Africa, other countries in Asia or Latin America, we also offer short term volunteering through our North/South exchange.)

 

Var söker jag läger?

SCI:s volontärprojektsdatabas för korttidsprojekt hittar du här.

Here you can browse our database for short term volunteer workcamps.

 

Behöver jag tidigare erfarenhet?

Ingen tidigare erfarenhet krävs. Alla över 18 år kan åka. För vissa läger finns dock särskilda krav såsom språkkunskaper utöver engelska. Detta framgår i då i lägerbeskrivningen. Oftast eftersträvas blandade grupper gällande bakgrund, kön, ålder och geografi. Även personlig motivering och kunskaper spelar in. 

No previous experience is needed to go on a short term volunteer workcamp with us. Anyone older than 18 years of age is encouraged to apply. For camps in some countries, you might need language skills beyond English. You will find the specifics in the workcamp descriptions. Usually the recieving organizations and projects endeavor to maximize the diversity for their camps in terms of gender, age, background. Your personal letter and skills will also influence this.

 

Kostnad

Lägeravgiften är 1250 kr. Utöver det tillkommer kostnader för din resa, vilken du ordnar och betalar själv – vi rekommenderar tåg eller buss för miljövänligare alternativ. I vissa länder kan extra avgifter förekomma. Det anges då i lägerbeskrivningen. Är du ännu inte medlem måste du bli det innan du ansöker till läger.

Genom att bli medlem och betala för volontärarbete stödjer du SCI Sveriges verksamhet. Lägeravgiften ger möjlighet att delta i volontärläger, du får försäkring under volontärtiden (vanlig reseförsäkring inte gäller för volontärarbete) och du bidrar till att finansiera en del av SCI Sveriges administrativa kostnader. SCI Sverige är en ideell förening som strävar efter att alla ska ha råd att resa som volontär. Mer information om medlemskap finns under sidan Engagera dig.

 

Ansökan

◊   Hitta läger du är sugen på att delta i genom lägersökmotorn. Där fyller du i vem du är, eventuell erfarenhet av volontärarbete och varför du vill åka på just det lägret. Du kan skicka ansökan direkt från lägersökmotorn. Kom ihåg att ansökan är bindande. Om du skulle fylla i flera olika läger som reservalternativ ökar dina chanser att komma med. När du söker läger i flera olika länder tar det lite längre tid att få besked då vi skickar din ansökan vidare om du inte blir antagen till ditt första val.

◊   Din ansökan behandlas så fort du har betalat in din medlemsavgift till SCI Sverige (150 kr/år) och din lägeravgift (1250 kr). Betala detta till SCI Sveriges PlusGiro-konto 94400-9 och skriv ditt namn på inbetalningskortet. Vill du åka på ett till läger samma år upprepar du bara samma procedur.

   Det är i princip aldrig för sent att söka. Vissa läger blir fort fulla, men ibland finns platser kvar fram till någon vecka innan lägret ska börja. Håll dig uppdaterad om lägerstatus genom lägersökmotorn.

   Through our database, find camps that spark your interest. There, you will answer questions about who you are, possible previous volunteer experience and why you want to attend any one camp in particular. File your application through this database. Remember that your application is binding. If you were to find a few camps, select them as your back-up choises as this increses the likelihood of approval. Bare in mind that this additional administrative work would also prolong your waiting.

◊   Your application will be attended when you have paid your membership (150 SEK/year) and your participation fee (1250 SEK) to our PlusGiro account 94400-9. Write your name to this payment.

◊    Through our database, stay updated about the most current info on the camp you apply for.

 

Hur får jag besked om placering?

När du blivit placerad på ett läger får du besked med e-post. Vid behov kan det skickas med ordinarie post – du måste du meddela kontoret detta. Det är viktigt att du lämnat aktuella adressuppgifter på din ansökan. När du blivit placerad måste du bekräfta din anmälan dels till SCI Sverige, dels till organisationen i det land du ska åka. Det går bra att bekräfta via e-post. SCI Sverige har som ambition att du ska få ditt placeringsbesked senast en månad innan lägrets början.

Senast några veckor innan ditt läger börjar får du mer detaljerad information såsom hur du kommer dit och vad du ska ha med dig. Om du inte får plats på något av dina lägeralternativ återbetalas lägeravgiften, minus 50 kr i administrationsavgift. Alla återbetalningar sker i september.

When you have been accepted to a camp, you will be notified through e-mail. When needed, this can be sent with regular mail – contact us if so. For these reasons, make sure you leave current information on your addresses. When you have been accepted, you must confirm your continued desire to participate both to SCI Sweden as well as the recieving organization. SCI Sweden aspire to notify you, the latest, a month prior to the first day of the camp.

As you have been accepted, you will recieve more details about how to reach the camp and what to bring. If, for whatever reason, you are not accepted to the camp, we will reimburse you your participation fee minus 50 SEK in administrative costs (i.e. 1200 SEK). These reimbursements take place in September. 

Kost och logi

Kost och logi står projektet som du arbetar för. Boendeförhållandena varierar mellan olika länder och platser. Om inget annat anges i lägerbeskrivningen kan du räkna med enkelt boende inomhus. Inför vissa läger samlas deltagarna och reser till lägret gemensamt, vilket kan vara någon dag innan startdatum. Kontrollera detta innan du bokar biljett. Meddela den mottagande organisationen när du kommer och om du behöver hjälp med övernattning innan lägret.

The project you will be working on will provide you food and housing. Living conditions on camps vary greatly between different camps and countries. If no other information is provided, prepare to stay in simple conditions with housing indoors. Before some of the camps, participatants meet in the capital and travel to the camp as a group. This might happen a day or two before the camp itself starts. Stay updated on all the current information before you book your flights. In any case, you must notify recieving organization when you will arrive and if you need help finding a place to stay prior to starting the volunteering.

 

 

Försäkring

Alla som deltar i korttidsläger är försäkrade via SCI. Denna försäkring är en sjukförsäkring som är giltig från första till sista dagen av ditt läger, och som, till skillnad från de flesta reseförsäkringar, täcker olycks- och sjukdomsfall som uppkommer vid volontärarbete. Detta för volontärer upp till 65 år. SCI-försäkringen är ett komplement till din hemförsäkring så undersök villkoren för din hemförsäkring inför resan. Oftast ingår reseförsäkring i 45 dagar och du behöver då ta med bland annat ett servicekort med försäkringsnummer och telefonnummer. Vid resa till ett EU-land behöver du dessutom ett sjukförsäkringskort (som du beställer från Försäkringskassan). Mer information om SCI-försäkringen kommer med placeringsbeskedet du får när du blivit antagen till ditt läger.

All short term workcamp volunteers are insured through SCI. This insurance is valid first through last day of camp and will cover any accident or illness occuring while volunteering with us, as opposed to many travel insurances. Our insurance is thought to compliment your household comprehensive insurance so do examine its terms before leaving. Usually, it includes a travel insurance of 45 days. More information on the insurance of SCI will be attached to your acceptance letter .

Frågor och funderingar

För frågor gällande pass och visum, volontärmöjligheter vid funktionsvariation, att åka med vänner eller barn, eventuella förhinder och annat finner du här. Söker du fortfarande svar – kontakta oss!

For information regarding passports and visas, volunteering prospects for individuals with disabilities or those wanting to travel with children or a friend, cancellations and the like – browse this page, or contact us. We are happy to help you weed through the jungle of opportunities and questions!

 

 

Uppföljning

Efter din volontärupplevelse vill du kanske dela med dig av dina upplevelser med andra SCI:are eller engagera dig i organisationen. Förutom möjligheten att skriva en rapport om din volontärresa (vilket ger dig 100 kr tillbaka från lägeravgiften!), arrangeras också årliga uppföljningsträffar där vi pratar personliga erfarenheter, volontärarbete i stort, fred och inspireras av varandra. Tid och plats för dessa träffar meddelas via mail, vår Facebooksida och på hemsidan.

As you return from your workcamp, you might feel like you want to share your experience with other members of SCI and to get involved locally with our organization. Besides the opportunity to write us a report (we would reimburse you with 100 SEK!), we arrange yearly follow-ups where we gather in some beautiful place and talk about volunteer work, peace and our experiences. Time and date is announced through e-mail, our Facebook page and website.