Korttidsvolontär

Vad är ett korttidsvolontärläger?

På ett volontärläger lever och arbetar man tillsammans med 5-20 personer från olika länder, under mellan 2 till 4 veckor. Arbetet görs i ideella projekt och det skulle inte kunna utföras utan volontärer. Läger finns med 
socialt tema (bland annat integrationsprojekt), praktiskt arbete (renovering, miljöarbete och arkeologi) eller kulturellt tema (festival och teater). Många läger har dessutom ett studietema kopplat till arbetet. Oftast arbetar en ca sex timmar om dagen, fem dagar i veckan.

Vissa läger är märkta ”MIX” och hälften av deltagarna är då över 30 år. Läger märkta ”PVP”, Pacifist Volunteer Project, har ett fördjupat fredstema med större inslag av studier. Vi ser volontärläger som en övning i demokrati och samarbete över gränser. Det leder ofta till en ökad förståelse för andra kulturer och att nära vänskaper uppstår. Chansen är alltså stor att du får en fantastisk upplevelse!

At a short term volunteer workcamp, you spend 2-4 weeks living and working with 5-20 people from across the world. This work depends on volunteers. The workcamps we offer are divided into three different themes: social work (orphanage, refugees), cultural theme (festival, theatre) and practical work (archeology, environment, renovation). Most camps add a study part to the work. You work six hours a day, five days a week. There are exceptions, but if so, it will be mentioned in the workcamp description. Free hours at the camp can be spent exploring the surroundings – together or solo!

Camps labeled ”MIX” indicates that half of the participants are over 30 years. Camps labeled ”PVP” emphasize their peace study theme. We view volonteer workcamps as an exercise in democracy.

 

Var kan jag åka?

Som just korttidsvolontär kan du åka som till Europa, Armenien, Australien, Azerbajdzjan, Japan, Korea, Mongoliet, Nordamerika och Tadzjikistan. (Åker du hellre till Afrika, andra länder i Asien eller Latinamerika kan du kolla in vårt Nord/Syd-utbyte som också erbjuder kortare volontärprojekt.)

You get to choose between volunteering in countries in Europe or North America, Armenia, Australia, Azerbaijan, Japan, Korea, Mongolia and Tajikistan. (If you would rather go to Africa, other countries in Asia or Latin America, we also offer short term volunteering through our North/South exchange.)

 

Var söker jag läger?

SCI:s volontärprojektsdatabas för korttidsprojekt hittar du här.

Here you can browse our database for short term volunteer workcamps.

 

Behöver jag tidigare erfarenhet?

Ingen tidigare erfarenhet krävs. Alla över 18 år kan åka. För vissa läger finns dock särskilda krav såsom språkkunskaper utöver engelska. Detta framgår i då i lägerbeskrivningen. Oftast eftersträvas blandade grupper gällande bakgrund, kön, ålder och geografi. Även personlig motivering och kunskaper spelar in. 

No previous experience is needed to go on a short term volunteer workcamp with us. Anyone older than 18 years of age is encouraged to apply. For camps in some countries, you might need language skills beyond English. You will find the specifics in the workcamp descriptions. Usually the recieving organizations and projects endeavor to maximize the diversity for their camps in terms of gender, age, background. Your personal letter and skills will also influence this.

 

För detaljerad information

Innan lägret – läs om kostnad, ansökningsprocessen, antagningsbesked och försäkring.
Under lägret – läs om kost och logi, och tips på vad en kan göra utöver volontärarbetet.
Efter lägret – läs om hur du kan följa upp din volontärupplevelse och vidare engagemang.
Övriga frågor – läs om pass, visum, resor med vänner eller barn och eventuella funktionsvariationer, och vad en gör vid förhinder.

Before the camp – read about costs, the application process, the acceptance letter and insurance.
During the camp read about food and housing, and advice on how to spend your free time.
After the camp read about what you can do after your volunteering.
Other questions – read baout passport, visa, traveling with friends and children and possible disabilities, and what happens if you can’t go.