Nord/Syd-utbyte

Vad är ett Nord/Syd-utbyte?

Nord/Syd-utbyten fokuserar mycket på det kulturella utbytet. Oftast bor och arbetar volontärer med inhemsk befolkning – på deras villkor. På så sätt upplever du landet på djupet och får en bättre bild av hur det kan vara att faktiskt leva där, än om du skulle åkt som turist. Läger är mellan 2 och 4 veckor långa och kan delas in i tre teman: socialt arbete (gatubarn och flyktingar), praktiskt arbete (renovering, miljövård och arkeologi) eller kulturellt arbete (festival, teater och fredsutbildning). Man arbetar cirka sex timmar om dagen, fem dagar i veckan. Var förbered på att arbetsuppgifter kan skilja sig i verkligheten från vad som står i lägerbeskrivningen, att förutsättningar under vilka volontärer bor är enkla och att det på vissa läger varken finns en läger- eller arbetsledare. Därför är det viktigt att kunna ta egna initiativ och att delta med ett öppet sinne. Nya erfarenheter som dessa kan göra ditt läger oförglömligt! 

At north/south exchange camps, the intercultural exchange is often an important part of the camp. You and the other international volunteers usually live and work together with the locals. In this way, you will experience the country and what it can be like to live there as opposed to merely visiting as a tourist. The camps are 2-4 weeks long and have themes like development, environment, health and education. The work is not what is most important here – it is your encounters throughout the camp. Be prepared to be flexible to adapt to the conditions at the camp, and to take initiatives to make the most out of your camp experience. At times, there is no camp leader, and sometimes no work leader either. Be prepared that the work tasks may differ from what is written in the camp database. Go to the camp with an open mind and be prepared to improvise under very simple conditions, then your camp will be a fantastic experience!

 

Var kan jag åka?

Asien, Latinamerika och Afrika. En del länder på dessa kontinenter omfattas av korttidsvolontärläger, och kräver mindre erfarenhet. Länder som ingår i Nord/Syd-utbyten är exempelvis Argentina, Brasilien, Ecuador, Mexiko, Botswana, Burkina Faso, Ghana, Kenya, Mauritius, Nigeria, Indonesien och Togo.

If you would like to go to Asia, Latin America or Africa, most likely you will want to apply to the North/South exchange. However, some countries in these regions are part of the short term volunteer workcamps which require less previous experience. Countries encompassed by the North/South exchange are for example: Argentina, Brazil, Ecuador, Mexico, Botswana, Burkina Faso, Ghana, Kenya, Mauritius, Nigeria, Indonesia and Togo.

 

Var söker jag läger?

Exakt vilka läger som finns i år återfinner du på databasen för korttidsvolontärläger. De flesta upprop till läger publiceras i mars.

Exactly what options are available this year, you find in the database for short term voluteer workcamps. Most are published in March.

 

Behöver jag tidigare erfarenhet?

Ett volontärläger i Asien, Latinamerika och Afrika är ett kulturellt utbyte var volontärer är inbjudna att dela andra människors vardag – på deras villkor. Då förutsättningar ofta skiljer sig från vår västeuropeiska standard är därför SCI Sveriges krav på volontärer högre än de som åker på korttidsvolontärläger.

  • Du måste vara åtminstone 20 år vid startdatum.
  • Du måste ha tidigare erfarenhet av volontärarbete, antingen i Sverige eller utomlands.
  • Du måste vara beredd att delta på en förberedelseträff i maj/juni.
  • Du måste eventuellt kunna franska (vissa länder i Afrika), eller spanska (de flesta länder i Latinamerika).

Utöver ovanstående krav ber vi dig skriva en rapport och skicka tillbaka till oss efter din volontärresa. Då vi är en organisation av volontärer för volontärer vore vi såklart väldigt glada om du också skulle kunna tänka dig att hjälpa arrangera nästkommande års förberedelseträff.

A volunteer camp in Asia, Latin America and Africa is a cultural exchange where volunteers are invited to share other people’s everyday life – on their conditions. Because these conditions often differ significantly from our Western European conditions, SCI Sweden ask more of you as a volunteer when going on a North/South exchange as opposed to going on a short term volunteer workcamp

  • You must be at least 20 years old as you begin your volunteering.
  • You must have previous experience of som sort of voluntery work, either in Sweden or abroad.
  • You must be prepared to participate in a preparation meeting in May/June.
  • You may need to know French (some countries in Africa), or Spanish (most countries in Latin America).

Besides the above, SCI Sweden wants you to write a report on your experience. If you would also like to help people participate in a North/South exchange or arrange the preparation meeting the next year, we would be really happy! After all, SCI Sweden is run by volunteers, helping other volunteers go volunteering.

 

För detaljerad information

Innan utbytet – läs om kostnad, ansökningsprocessen, antagningsbesked och försäkring.
Under utbytet – läs om kost och logi, och tips på vad en kan göra utöver volontärarbetet.
Efter utbytet – läs om hur du kan följa upp din volontärupplevelse och vidare engagemang.
Övriga frågor – läs om pass, visum, resor med vänner eller barn och eventuella funktionsvariationer, och vad en gör vid förhinder.

Before the exchange – read about costs, the application process, the acceptance letter and insurance.
During the exchange – read about food and housing, and advice on how to spend your free time.
After the exchange – read about what you can do after your volunteering.
Other questions – read baout passport, visa, traveling with friends and children and possible disabilities, and what happens if you can’t go.