Nord/Syd-utbyte

Vad är ett Nord/Syd-utbyte?

Nord/Syd-utbyten fokuserar mycket på det kulturella utbytet. Oftast bor och arbetar volontärer med inhemsk befolkning – på så sätt upplever du landet på djupet och får en bättre bild av hur det kan vara att faktiskt leva där, än om du skulle åkt som turist. Läger är mellan 2 och 4 veckor långa och kan delas in i tre teman: socialt arbete (barnhem, gatubarn och flyktingar), praktiskt arbete (renovering, miljövård och arkeologi) eller kulturellt arbete (festival, teater och fredsutbildning). Man arbetar cirka sex timmar om dagen, fem dagar i veckan. Var förbered på att arbetsuppgifter kan skilja sig i verkligheten från vad som står i lägerbeskrivningen, att förutsättningar under vilka volontärer bor är enkla och att det på vissa läger varken finns en läger- eller arbetsledare. Därför är det viktigt att kunna ta egna initiativ och att delta med ett öppet sinne. Nya erfarenheter som dessa kan göra ditt läger oförglömligt! 

At north/south exchange camps, the intercultural exchange is often an important part of the camp. You and the other international volunteers usually live and work together with the locals. In this way, you will experience the country and what it can be like to live there as opposed to merely visiting as a tourist. The camps are 2-4 weeks long and have themes like development, environment, health and education. The work is not what is most important here – it is your encounters throughout the camp. Be prepared to be flexible to adapt to the conditions at the camp, and to take initiatives to make the most out of your camp experience. At times, there is no camp leader, and sometimes no work leader either. Be prepared that the work tasks may differ from what is written in the camp database. Go to the camp with an open mind and be prepared to improvise under very simple conditions, then your camp will be a fantastic experience!

 

Var kan jag åka?

Asien, Latinamerika och Afrika. En del länder på dessa kontinenter omfattas av korttidsvolontärläger, och kräver mindre erfarenhet. Länder som ingår i Nord/Syd-utbyten är exempelvis Argentina, Brasilien, Ecuador, Mexiko, Botswana, Burkina Faso, Ghana, Kenya, Mauritius, Nigeria, Indonesien och Togo.

If you would like to go to Asia, Latin America or Africa, most likely you will want to apply to the North/South exchange. However, some countries in these regions are part of the short term volunteer workcamps which require less previous experience. Countries encompassed by the North/South exchange are for example: Argentina, Brazil, Ecuador, Mexico, Botswana, Burkina Faso, Ghana, Kenya, Mauritius, Nigeria, Indonesia and Togo.

 

Var söker jag läger?

Exakt vilka läger som finns i år återfinner du på databasen för korttidsvolontärläger. De flesta upprop till läger publiceras i mars.

Exactly what options are available this year, you find in the database for short term voluteer workcamps. Most are published in March.

 

Behöver jag tidigare erfarenhet?

Ett volontärläger i Asien, Latinamerika och Afrika är ett kulturellt utbyte var volontärer är inbjudna att dela andra människors vardag – på deras villkor. Då förutsättningar ofta skiljer sig från vår västeuropeiska standard är därför SCI Sveriges krav på volontärer högre än de som åker på korttidsvolontärläger.

  • Du måste vara åtminstone 20 år vid startdatum.
  • Du måste ha tidigare erfarenhet av volontärarbete, antingen i Sverige eller utomlands.
  • Du måste vara beredd att delta på en förberedelseträff i maj/juni.
  • Du måste eventuellt kunna franska (vissa länder i Afrika), eller spanska (de flesta länder i Latinamerika).

Utöver ovanstående krav ber vi dig skriva en rapport och skicka tillbaka till oss efter din volontärresa. Då vi är en organisation av volontärer för volontärer vore vi såklart väldigt glada om du också skulle kunna tänka dig att hjälpa arrangera nästkommande års förberedelseträff.

A volunteer camp in Asia, Latin America and Africa is a cultural exchange where volunteers are invited to share other people’s everyday life – on their conditions. Because these conditions often differ significantly from our Western European conditions, SCI Sweden ask more of you as a volunteer when going on a North/South exchange as opposed to going on a short term volunteer workcamp

  • You must be at least 20 years old as you begin your volunteering.
  • You must have previous experience of som sort of voluntery work, either in Sweden or abroad.
  • You must be prepared to participate in a preparation meeting in May/June.
  • You may need to know French (some countries in Africa), or Spanish (most countries in Latin America).

Besides the above, SCI Sweden wants you to write a report on your experience. If you would also like to help people participate in a North/South exchange or arrange the preparation meeting the next year, we would be really happy! After all, SCI Sweden is run by volunteers, helping other volunteers go volunteering.

 

Kostnad

Lägeravgiften är 1400 kr. Därtill betalar du ofta en extraavgift på 1000-2000 kr till mottagande organisation – exakt kostnad hittar du under enskilda lägerbeskrivningar i databasen. Dessa pengar går till mat, boende och eventuella material under lägret. Resan betalar du själv och ur miljösynpunkt rekommenderar vi självklart tåg och buss i den utsträckning det är möjligt. Även försäkring och eventuella vaccinationer står du som volontär för. Ett tips är att se över detta så fort du kan då den här typen av förberedelser kräver framförhållning. Är du inte redan medlem så vill vi också att du blir det, för 150 kr.

To go on a North/South exchange, you need to be a member of SCI Sweden. This costs you 150 SEK per year. The participation fee for North/South exchange is 1400 SEK, often with an additional fee of 1000-2000 SEK for the recieving organization. You will find an exact amount in the camp database. This extra fee covers food and housing and possible materials. Travels, insurance and vaccinations you will arrange by yourself at your own cost.

 

Ansökan

◊   Hitta läger du är sugen på att delta i genom lägersökmotornDär fyller du i vem du är, tidigare erfarenhet av volontärarbete och varför du vill åka på just det lägret. Du ansöker direkt från lägersökmotorn. Kom ihåg att ansökan är bindande. Om du skulle fylla i flera olika läger som reservalternativ ökar dina chanser att komma med. När du söker flera läger tar det lite längre tid att få besked då vi skickar din ansökan vidare om du inte blir antagen till ditt första val.

◊   Din ansökan behandlas så fort du har betalat in din medlemsavgift till SCI Sverige (150 kr/år) och din lägeravgift (1400 kr). Betala detta till SCI Sveriges PlusGiro-konto 94400-9 och skriv ditt namn på inbetalningskortet. Vill du åka på ett till läger samma år upprepar du bara samma procedur.

◊   Det är i princip aldrig för sent att söka. Vissa läger blir fort fulla, men ibland finns platser kvar fram till någon vecka innan lägret ska börja. Håll dig uppdaterad om lägerstatus genom lägersökmotorn.

◊   Through our database, find camps that spark your interest. There, you will answer questions about who you are, possible previous volunteer experience and why you want to attend any one camp in particular. File your application through this database. Remember that your application is binding. If you were to find a few camps, select them as your back-up choises as this increases the likelihood of approval. Such additional administrative work prolongs your waiting.

◊   Your application will be attended when you have paid your membership (150 SEK per year) and your participation fee (1400 SEK) to our PlusGiro account 94400-9. Write your name to this payment.

◊    Through our database, stay updated about the most current info on the camp you apply for.

 

Hur får jag besked om placering?

När du blivit placerad på ett projekt får du besked med e-post. Vid behov kan det skickas med ordinarie post – du måste du meddela kontoret detta. Det är viktigt att du lämnat aktuella adressuppgifter på din ansökan. När du blivit placerad måste du bekräfta din anmälan dels till SCI Sverige, dels till organisationen i det land du ska åka. Det går bra att bekräfta via e-post. SCI Sverige strävar efter att du ska få ditt placeringsbesked senast en månad innan projektets början.

Senast några veckor innan din volontärresa börjar får du mer detaljerad information såsom hur du tar dig till projektet och vad du ska ha med dig. Om du inte får plats på något av dina lägeralternativ återbetalas deltagaravgiften, minus 50 kr i administrationsavgift. Alla återbetalningar sker i september.

When you have been accepted to a project, you will be notified through e-mail. When needed, this can be sent with regular mail – contact us if so. For these reasons, make sure you leave current information on your addresses. When you have been accepted, you must confirm your continued desire to participate both to SCI Sweden as well as the recieving organization. SCI Sweden aspire to notify you, the latest, a month prior to the first day of your volunteering.

As you have been accepted, you will recieve more details about how to reach the project site and what to bring. If, for whatever reason, you are not accepted to the project, we will reimburse you your participation fee minus 50 SEK in administrative costs. These reimbursements take place in September. 

 

Kost och logi

På Nord/Syd-utbyten betalar du oftast en extra avgift till mottagande organisation. Denna täcker kost och logi.

The additional camp fee of 1000-2000 SEK will cover your food and housing.

 

Försäkring

Under Nord/Syd-utbyten är du inte försäkrad genom SCI Sverige. Reseförsäkring står du för själv.

Volunteering through a North/South exchange, you are not covered by SCI’s insurance.

 

Förberedelsemötet

SCI Sverige vill att du som volontär i Afrika, Latinamerika eller Asien, är bekant med vad vår organisation jobbar för. Vi vill också att du är införstådd i förutsättningar av platsen du ska resa till. Som en volontär genom SCI Sverige vill vi att du reflekterar över hur du som europé kommer att bli mött av lokalbefolkning. Av den anledningen måste du delta i det förberedelsemöte vi arrangerar i maj/juni varje år. Har du inte möjlighet att göra det kräver vi mer tidigare erfarenhet av volontärarbete, att du har deltagit i annat volontärläger och att du har erfarenhet av regionen du ska till.

SCI Sweden wants you as a volunteer at a camp in Africa, Latin America or Asia, to know what we stand for as an organization. We also want you to know about conditions in the region you are going to. As a volunteer with SCI Sweden you must also have reflected upon how you, as a European, will be met by locals. Therefore, we organize a preparation meeting. When you are admitted to a North/South exchange camp, you are admitted on condition that you first participate in this meeting. If you cannot participate in these preparations, SCI Sweden demands more previous experience, you must have been to a volunteer camp before and you must also have previous experience of the region you are going to.

 

Frågor och funderingar

För frågor gällande pass och visum, volontärmöjligheter vid funktionsvariation, att åka med vänner eller barn, eventuella förhinder och annat finner du här.

For information regarding passports and visas, volunteering prospects for individuals with disabilities or those wanting to travel with children or a friend, cancellations and the like – browse this page, or contact us. We are happy to help you weed through the jungle of opportunities and questions!

 

Uppföljning

Efter din tid som långtidsvolontär ska du skriva en rapport om dina erfarenheter och skicka den till oss. Vi hoppas såklart även att du hittar något roligt att göra i vår förening när du kommer hem! Vad allt för några härligheter ett medlemskap i SCI Sverige innebär kan du läsa mer om här.

As you return from your volunteering, we ask you to write us a report on your experience. Of course, we would also love for you to join us locally and get involved further – read more about what your membership entails here.