Medlemskap

Medlemskap

Genom att bli medlem i SCI Sverige bidrar du till en fredlig, gränslös värld där människor möts med förståelse och respekt för såväl varandra som sig själva och de sociala och ekologiska sammanhang de ingår. Vi skapar möten och främjar volontärarbete i syfte att utveckla interkulturell förståelse. Du som individ blir medlem genom att betala in 150 kr till SCI Sverige och ett par eller en familj inskrivna på samma adress för 200 kr. Detta gör du eller ni till vårt BankGiro-konto 5283-0643.

Medlemskapet gäller för att kalenderår, men betalar du efter 1/9 gäller det även nästkommande år. Som medlem kan du åka på läger, rösta på årsmöten och har möjlighet att delta på nationella och internationella kurser, seminarier och övriga utbildningar och möten å SCI Sveriges vägnar.

Som aktiv medlem får du möjlighet att volontära året runt! Varje persons engagemang har stor betydelse – varesig som matlagare eller styrelsemedlem, som layoutare eller informatör, lägerledare eller koordinatör… Som aktiv medlem betalar du bara 400 kr i lägeravgift om du vill delta på läger, bara 600 kr om du vill åka på ett Nord/Syd-utbyte- eller långtidsprojekt, och har fördel gällande deltagande på nationella och internationella utbildningar. (Ja, du hör ju hur bra det låter?!)

Simply through becoming a member of SCI Sweden, you bring us a step closer to a more peaceful world – one in which people interact with compassion and respect for one another, ourselves and the social and ecological contexts one pertains to. We enable connection and view volunteer work as a stepping stone in fostering intercultural understanding. For membership, individuals pay 150 SEK and partners or families pay 200 SEK. Please get in touch with us for further details about this.

Your membership lasts a year, but if you join us after 1/9, you will also be covered for the following year. As a member of SCI Sweden you will have opportunity to vote at annual meetings and get the chance to attend camps as well as national and international courses, seminars and other training and meetings.