Styrelsen 2018

SCI Sveriges styrelse

Styrelsen samordnar arbetsgrupperna. Vill du kandidera till styrelsen? Eller känner du nån inom SCI Sverige som skulle vara passande som kandidat för något särskilt uppdrag? Mejla valberedningen@ial.se. Styrelsen kontaktar du på styrelsen@ial.se.

 

Ordförande: Jacob Christman, jacob.christman@ial.se
Sekreterare: Maja Vahlberg, maja.vahlberg@gmail.com
Kassör: Stefan Sehlin, stefan.sehlin@gmail.com
Träffsamordnare: Kristina Fjellgren, fjellgren_kristina@hotmail.com
Info/PR-ansvarig: Maja Vahlberg, maja.vahlberg@gmail.com
Lägerkoordinator: Toshihide Shirahama, toshi_shira@hotmail.com
Lägerledarsamordnare: Sergey Luchenko, sergeylutchenko89@gmail.com
Ledamot: Laura Vass, lauravass89@gmail.com
Ledamot: Florian van Kuijk, florian.vankuijk@ial.se