Styrelsen 2019

SCI Sveriges styrelse

Styrelsen samordnar arbetsgrupperna. Vill du kandidera till styrelsen? Eller känner du nån inom SCI Sverige som skulle vara passande som kandidat för något särskilt uppdrag? Mejla valberedningen@ial.se. Styrelsen kontaktar du på styrelsen@ial.se.

 

Ordförande: Florian van Kuijk, florian.vankuijk@ial.se
Kassör: Jacob Christman, jacob.christman@ial.se
Ledamöter:
Toshihide Shirahama, toshi_shira@hotmail.com
Sergey Luchenko, sergeylutchenko89@gmail.com
Laura Vass, lauravass89@gmail.com