Innan korttidslägret

Innan korttidsvolontärlägret

Att enda kraven på dig som volontär är att du ska vara 18 år och eventuella språkkunskaper utöver engelska (vid volontärläger i t.ex. Afrika eller Latinamerika – vilket ofta då istället faller under Nord/Syd-utbytet), gör att du snabbt kan agera på viljan att åka på volontärläger. Under avsnittet Korttidsvolontärläger läser du om vad exakt ett sådant volontärläger innebär. Du tar också del av var du kan åka och var du kan söka. Här följer övrig viktig information och instruktioner.

Because we only ask you to be older than 18 years (and potentially, for short term volunteer workcamps in Africa or Latin America, to have additional language skills), we hope to shorten the leap from desire to action. We aim to enable volunteering. On the page for Short term volunteer workcamps, we elaborate on where you can go and where you look for camps. Now we provide further information and instructions on what is important prior to your volunteering.

 

Kostnad

Lägeravgiften är 1250 kr. Utöver det tillkommer kostnader för din resa, vilken du ordnar och betalar själv – vi rekommenderar tåg eller buss för miljövänligare alternativ. I vissa länder kan extra avgifter förekomma. Det anges då i lägerbeskrivningen. Är du ännu inte medlem måste du bli det innan du ansöker till läger.

Genom att bli medlem och betala för volontärarbete stödjer du SCI Sveriges verksamhet. Lägeravgiften ger möjlighet att delta i volontärläger, du får försäkring under volontärtiden (vanlig reseförsäkring inte gäller för volontärarbete) och du bidrar till att finansiera en del av SCI Sveriges administrativa kostnader. SCI Sverige är en ideell förening som strävar efter att alla ska ha råd att resa som volontär. Mer information om medlemskap finns under sidan Engagera dig.

 

 

Ansökan

◊   Hitta läger du är sugen på att delta i genom lägersökmotorn. Där fyller du i vem du är, eventuell erfarenhet av volontärarbete och varför du vill åka på just det lägret. Du kan skicka ansökan direkt från lägersökmotorn. Kom ihåg att ansökan är bindande. Om du skulle fylla i flera olika läger som reservalternativ ökar dina chanser att komma med. När du söker läger i flera olika länder tar det lite längre tid att få besked då vi skickar din ansökan vidare om du inte blir antagen till ditt första val.

◊   Din ansökan behandlas så fort du har betalat in din medlemsavgift till SCI Sverige (150 kr/år) och din lägeravgift (1250 kr). Betala detta till SCI Sveriges PlusGiro-konto 94400-9 och skriv ditt namn på inbetalningskortet. Vill du åka på ett till läger samma år upprepar du bara samma procedur.

◊   Det är i princip aldrig för sent att söka. Vissa läger blir fort fulla, men ibland finns platser kvar fram till någon vecka innan lägret ska börja. Håll dig uppdaterad om lägerstatus genom lägersökmotorn.

   Through our database, find camps that spark your interest. There, you will answer questions about who you are, possible previous volunteer experience and why you want to attend any one camp in particular. File your application through this database. Remember that your application is binding. If you were to find a few camps, select them as your back-up choises as this increses the likelihood of approval. Bare in mind that this additional administrative work would also prolong your waiting.

◊   Your application will be attended when you have paid your membership (150 SEK/year) and your participation fee (1250 SEK) to our PlusGiro account 94400-9. Write your name to this payment.

◊    Through our database, stay updated about the most current info on the camp you apply for.

 

 

Hur får jag besked om placering?

När du blivit placerad på ett läger får du besked med e-post. Vid behov kan det skickas med ordinarie post – du måste du meddela kontoret detta. Det är viktigt att du lämnat aktuella adressuppgifter på din ansökan. När du blivit placerad måste du bekräfta din anmälan dels till SCI Sverige, dels till organisationen i det land du ska åka. Det går bra att bekräfta via e-post. SCI Sverige har som ambition att du ska få ditt placeringsbesked senast en månad innan lägrets början.

Senast några veckor innan ditt läger börjar får du mer detaljerad information såsom hur du kommer dit och vad du ska ha med dig. Om du inte får plats på något av dina lägeralternativ återbetalas lägeravgiften, minus 50 kr i administrationsavgift. Alla återbetalningar sker i september.

When you have been accepted to a camp, you will be notified through e-mail. When needed, this can be sent with regular mail – contact us if so. For these reasons, make sure you leave current information on your addresses. When you have been accepted, you must confirm your continued desire to participate both to SCI Sweden as well as the recieving organization. SCI Sweden aspire to notify you, the latest, a month prior to the first day of the camp.

As you have been accepted, you will recieve more details about how to reach the camp and what to bring. If, for whatever reason, you are not accepted to the camp, we will reimburse you your participation fee minus 50 SEK in administrative costs (i.e. 1200 SEK). These reimbursements take place in September.

 

 

Försäkring

Alla som deltar i korttidsläger är försäkrade via SCI. Försäkringen är en sjukförsäkring som är giltig från första till sista dagen av ditt läger, och som, till skillnad från de flesta reseförsäkringar, täcker olycks- och sjukdomsfall som uppkommer vid volontärarbete. Detta för volontärer upp till 65 år.

SCI-försäkringen är ett komplement till din hemförsäkring så undersök villkoren för din hemförsäkring inför resan. Oftast ingår en reseförsäkring i 45 dagar och du behöver då ta med bland annat ett servicekort med ditt försäkringsnummer och telefonnummer. Vid resa till ett EU-land behöver du dessutom ett sjukförsäkringskort (som du beställer från Försäkringskassan). Mer information om SCI-försäkringen kommer med placeringsbeskedet du får när du blivit antagen till ditt läger.

All short term workcamp volunteers are insured through SCI. This insurance is valid first through last day of camp and will cover any accident or illness occuring while volunteering with us, as opposed to many travel insurances. Our insurance is thought to compliment your household comprehensive insurance so do examine its terms before leaving. Usually, it includes a travel insurance of 45 days. More information on the insurance of SCI will be attached to your acceptance letter.

 

Under lägret

Här kan du ta del av information gällande tiden under ditt läger.

Follow this link and read up about your time at the camp.