Innan utbytet

Innan Nord/Syd-utbytet

Då du redan har skummat igenom våra krav på dig som volontär genom Nord/Syd-utbytet, följer här info om nästkommande steg mot din volontärresa.

As you have already taken part of what our requirements are for North/South exchanges, we won’t stall you. Here you find additional info and instructions.

 

Kostnad

Lägeravgiften är 1400 kr. Därtill betalar du ofta en extraavgift på 1000-2000 kr till mottagande organisation – exakt kostnad hittar du under enskilda lägerbeskrivningar i databasen. Dessa pengar går till mat, boende och eventuella material under lägret. Resan betalar du själv och ur miljösynpunkt rekommenderar vi självklart tåg och buss i den utsträckning det är möjligt. Även försäkring och eventuella vaccinationer står du som volontär för. Ett tips är att se över detta så fort du kan då den här typen av förberedelser kräver framförhållning. Är du inte redan medlem så vill vi också att du blir det, för 150 kr.

To go on a North/South exchange, you need to be a member of SCI Sweden. This costs you 150 SEK per year. The participation fee for North/South exchange is 1400 SEK, often with an additional fee of 1000-2000 SEK for the recieving organization. You will find an exact amount in the camp database. This extra fee covers food and housing and possible materials. Travels, insurance and vaccinations you will arrange by yourself at your own cost.

 

Ansökan

◊   Hitta läger du är sugen på att delta i genom lägersökmotornDär fyller du i vem du är, tidigare erfarenhet av volontärarbete och varför du vill åka på just det lägret. Du ansöker direkt från lägersökmotorn. Kom ihåg att ansökan är bindande. Om du skulle fylla i flera olika läger som reservalternativ ökar dina chanser att komma med. När du söker flera läger tar det lite längre tid att få besked då vi skickar din ansökan vidare om du inte blir antagen till ditt första val.

◊   Din ansökan behandlas så fort du har betalat in din medlemsavgift till SCI Sverige (150 kr/år) och din lägeravgift (1400 kr). Betala detta till SCI Sveriges PlusGiro-konto 94400-9 och skriv ditt namn på inbetalningskortet. Vill du åka på ett till läger samma år upprepar du bara samma procedur.

◊   Det är i princip aldrig för sent att söka. Vissa läger blir fort fulla, men ibland finns platser kvar fram till någon vecka innan lägret ska börja. Håll dig uppdaterad om lägerstatus genom lägersökmotorn.

◊   Through our database, find camps that spark your interest. There, you will answer questions about who you are, possible previous volunteer experience and why you want to attend any one camp in particular. File your application through this database. Remember that your application is binding. If you were to find a few camps, select them as your back-up choises as this increases the likelihood of approval. Such additional administrative work prolongs your waiting.

◊   Your application will be attended when you have paid your membership (150 SEK per year) and your participation fee (1400 SEK) to our PlusGiro account 94400-9. Write your name to this payment.

◊    Through our database, stay updated about the most current info on the camp you apply for.

 

Hur får jag besked om placering?

När du blivit placerad på ett projekt får du besked med e-post. Vid behov kan det skickas med ordinarie post – du måste du meddela kontoret detta. Det är viktigt att du lämnat aktuella adressuppgifter på din ansökan. När du blivit placerad måste du bekräfta din anmälan dels till SCI Sverige, dels till organisationen i det land du ska åka. Det går bra att bekräfta via e-post. SCI Sverige strävar efter att du ska få ditt placeringsbesked senast en månad innan projektets början.

Senast några veckor innan din volontärresa börjar får du mer detaljerad information såsom hur du tar dig till projektet och vad du ska ha med dig. Om du inte får plats på något av dina lägeralternativ återbetalas deltagaravgiften, minus 50 kr i administrationsavgift. Alla återbetalningar sker i september.

When you have been accepted to a project, you will be notified through e-mail. When needed, this can be sent with regular mail – contact us if so. For these reasons, make sure you leave current information on your addresses. When you have been accepted, you must confirm your continued desire to participate both to SCI Sweden as well as the recieving organization. SCI Sweden aspire to notify you, the latest, a month prior to the first day of your volunteering.

As you have been accepted, you will recieve more details about how to reach the project site and what to bring. If, for whatever reason, you are not accepted to the project, we will reimburse you your participation fee minus 50 SEK in administrative costs. These reimbursements take place in September. 

 

Försäkring

Under Nord/Syd-utbyten är du inte försäkrad genom SCI Sverige. Reseförsäkring står du för själv.

Volunteering through a North/South exchange, you are not covered by SCI’s insurance.

 

Förberedelsemötet

SCI Sverige vill att du som volontär i Afrika, Latinamerika eller Asien, är bekant med vad vår organisation jobbar för. Vi tycker också att det är viktigt att du är införstådd i förutsättningar av platsen du ska resa till. Som en volontär genom SCI Sverige vill vi att du reflekterar över hur du som europé kommer att bli mött av lokalbefolkning och premisser för er interaktion. Av den anledningen måste du delta i det förberedelsemöte vi arrangerar i maj/juni varje år. Har du inte möjlighet att göra det kräver vi mer tidigare erfarenhet av volontärarbete, att du har deltagit i annat volontärläger och erfarenhet av regionen du ska till.

SCI Sweden wants you as a volunteer at a camp in Africa, Latin America or Asia, to know what we stand for as an organization. We also want you to know about conditions in the region you are going to. As a volunteer with SCI Sweden you must also have reflected upon how you, as a European, will be met by locals. Therefore, we organize a preparation meeting. When you are admitted to a North/South exchange camp, you are admitted on condition that you first participate in this meeting. If you cannot participate in these preparations, SCI Sweden demands more previous experience, you must have been to a volunteer camp before and you must also have previous experience of the region you are going to.

 

Under utbytet

Här tar du del av information gällande tiden under ditt volontärutbyte.

Follow this link and read up about your time during the volunteer exchange.