Under långtidsprojektet

Kost och logi

Som långtidsvolontär får du kost och logi. En del projekt ger dig även fickpengar och SCI:s försäkring.

Food and housing is included. Some projects also give you pocket money and insurance by SCI.

 

Fritidsaktiviteter

Volontärer är som sagt helt fria att disponera tiden utöver sitt volontärarbete på projektet. Du kan på egen hand eller tillsammans med andra åka på utflykter till omgivande platser eller hitta på aktiviteter. Kanske finns en sjö, stad eller by, havet, ett berg, eller andra spännande projekt, människor och tillställningar i närheten? Ibland finns cyklar att låna, ibland är dina ben ditt främsta transportmedel och ibland finns bilar eller bussar till förfogande – de förutsättningar du som volontär har att förhålla dig till beror helt på projektet i fråga som du deltar i. Ett tips är att ta med spel, favoritrecept, eller något utmärkande från ditt hemland eller för dig som individ. Att lära känna personer omkring dig är en stor del av upplevelsen, kanske träffar du en vän för livet!

Långtidsvolontärer har den unika chansen att – vid intresse, såklart – exempelvis att lära sig värdlandets officiella eller lokala språk, att gå matlagningskurs, eller att mer eller mindre regelbundet delta i sporter eller övriga aktiviteter. Du väljer! Tid kommer att finnas! Att stanna på ett och samma ställe under en längre tid ger den fantastiska möjligheten som är att fördjupa sin upplevelse och förståelse, genom att komma kulturen och personer nära inpå livet. 

Volunteers are encouraged to make use of their free time – there are always a lot of opportunities! Whether you want to spend time on your own or with your co-volunteers, you are free to organize activities and go on excursions. Maybe there is a lake, city or village, mountain or other exciting projects, people and events nearby? Depending on your circumstances at your given project site, you might have bikes, a car or buses to your disposal. Sometimes your own legs will be your only means of transportation. We advice you to consider bringing games, favorite recepies, and objects that are particular to the region or country you are from or that says something about you. To get to know the people around you is part of the experience – maybe you will meet a lifelong friend!

Long term volunteers have the unique opportunity, for instance, to learn the official or local language, to attend a cooking class, or to try new sports and activities. You choose! There will be time! Through engaging with the people around you and curiously exploring their culture and your surroundings, we believe your long term volunteering will enable more profound experiences and indeed a certain understanding of where you have spent these months.

 

Efter projektet

Här kan du ta del av information gällande din hemkomst, uppföljning och framtida engagemang.

Follow this link and read up about your time after the camp and how to prolong your momentum.