Efter långtidsprojektet

Uppföljning

Efter din tid som långtidsvolontär ska du skriva en rapport om dina erfarenheter och skicka den till oss. Vi hoppas såklart även att du hittar något roligt att göra i vår förening när du kommer hem! Vad ett medlemskap i SCI Sverige innebär kan du läsa mer om här.

As you return from your volunteering, we ask you to write us a report on your experience. Of course, we would also love for you to join us locally and get involved further – read more about what your membership entails here.

 

Engagera dig lokalt – SCI Sverige behöver dig!


Kanske upplever du att du har fått blodad tand efter ditt volontärprjekt, och vill fortsätta volontära på hemmaplan? Vi arrangerar internationella volontärläger i Sverige, skickar och hjälper volontärer som dig att resa utomlands och verkar för fred på olika nivåer. Du är mer än välkommen att ansluta dig till oss.
One quite pleasing ”side effect” of volunteering abroad, is that sometimes you will find yourself aching do continue to volunteer also at home. This is totally possible! We would love to welcome you onboard our passionate team! We arrange volunteer workcamps in Sweden, send and assist volunteers (like yourself) abroad, and work for peace on various levels in society. Read more about what and how you can do so here.