Res som volontär

Vad kul att du är sugen på att bli utlandsvolontär!

10931227_774408765987222_2801988060013641899_nSCI Sverige är en liten förening med ett stort kontaktnät. Genom oss kan du åka som volontär till ett 80-tal länder runtom i världen och delta i minst lika många olika sorters projekt. De flesta åker på 2-3 veckor långa volontärläger under sommaren, men det finns volontärläger även andra tider på året. Därtill finns det en del långtidsvolontärprojekt.

SCI Sverige är en ideell förening som drivs av engagerade människor som brinner för att göra världen lite bättre, samt för att möjliggöra en av vägarna dit. Vi vurmar för det som vi själva har fått vara med om: Fantastiska upplevelser som volontärarbete utomlands!

As an organization, SCI Sweden is small. However our network is huge and as a volunteer with us, you can travel to over 80 countries and participate in even more projects. Most of the volunteer workcamps are 2-3 weeks long and are carried out in the summer (of the northern hemisphere), but there are indeed opportunities throughout the whole year. We also offer long term volunteering. There are options for everyone’s liking in our databases.

Vad du kan vänta dig

Att åka utomlands som volontär innebär att du på ett konkret och nära sätt arbetar med människor från andra länder och därigenom får en ökad kunskap och förståelse för olika samhällen och kulturer. Din insats är värdefull då du volontärarbetar för ett ideellt projekt som inte skulle kunna genomföras utan frivilligt arbete. Det är svårt för att inte säga omöjligt att i förväg säga hur din volontärtid kommer att bli. Organisationerna som SCI Sverige samarbetar med skiljer sig mycket från varandra – både vad gäller typer av projekt, ekonomiska resurser och erfarenhet av att ta emot volontärer. Därtill formas projektet av de individer som deltar. Roligt, spännande, utmanande, intressant, givande och fantastiskt är bara några av de omdömen som hemvändande volontärer har gett.

De flesta som åker på volontärläger åker på egen hand. Vi rekommenderar också att man söker själv: Det är lättare att bli antagen till en volontärplats, men framförallt får du ut mer av vistelsen och får en mer personlig kontakt med de andra deltagarna. Om du vill åka tillsammans med någon så anger du detta i din ansökan – sedan är det upp till projektet i mottagande ände att välja om de vill anta två personer som känner varandra sedan tidigare.

Volunteering abroad means to work closely with people from, and in, other countries, and thus gaining an understanding of different cultures. Your efforts are significant as you work with non-profit projects that depend on volunteers, however there is no predicting how your experience will play out. The organizations we partner with are very different, not only in terms of projects and finances, but also their experience in recieving volunteers. Moreover, projects are of course influenced by its participants. Fun, exciting, challenging and rewarding are some of the words that volunteers often use to describe their travels.

Most volunteers travel solo. We also recommend this as SCI does endeavor to maximize diversity – It is easier to get accepted for a volunteer placement, but most importantly we believe participants will connect more deeply with one another and enjoy their trips more. If you do want to volunteer with someone in particular, express this in the application form. Ultimately, the recieving organization will decide what and who they see fit their project better.

Typer av volontärresor

Korttidsvolontär 

Vem? Alla över 18 år.
Hur länge? 2-4 veckor.
Var? Europa, Nordamerika, Armenien, Australien, Azerbajdzjan, Japan, Korea, och Tadzjikistan.
Du får: Kost, logi och volontärförsäkring.
Du betalar: Resa, anmälningsavgift (1250 kr) samt eventuell medlemsavgift (150 kr).

Who? Anyone older than 18 years.
How long? 2-4 weeks.
Where? Europe, North America, Armenia, Australia, Azerbaijan, Japan, Korea and Tajikistan.
You get: Food, housing and volunteer insurance.
You pay: Travels, application fee (1250 SEK) and possible membership fee (150 SEK).

Långtidsvolontär 

Vem? Alla över 18 år, med erfarenhet av volontärarbete.
Hur länge? 1-24 månader.
Var? Hela världen, men beroende på var det finns platser för tillfället.
Du får: Logi, kost och fickpengar samt volontärförsäkring.
Du betalar: Resan, anmälningsavgift (1400 kr för volontärplats i Europa eller 1600 kr för placering i övriga världen) och eventuell medlemsavgift (150 kr). Om du åker till länder i Afrika eller Asien betalar du även oftast en extra avgift, ibland per månad, direkt till organisationen i landet. 

Who? Anyone older than 18 years, with volunteer experience.
How long? 1-24 months.
Where? The whole world, but where currently they offer volunteer placements.
You get: Food, housing, pocket money and volunteer insurance.
You pay: Travels, application fee (1400 SEK for placement in Europe or 1600 SEK for the rest of the world) and possible membership fee (150 SEK). If you go to a country in Africa or Asia, you will also pay an additional fee, sometimes per month, directly to the recieving organization.

Nord/Syd-utbyte 

Vem? Alla över 20 år, med erfarenhet av volontärarbete.
Hur länge? 2-4 veckor.
Var? Afrika, Latinamerika, Marocko, Palestina och Asien (förutom länder som omfattas av korttidsutbytet)
Du får: Kost och logi.
Du betalar: Resa, anmälningsavgift (1400 kr), försäkring, avgift till mottagande organisation (en exakt summa för specifika läger framgår i projektdatabasen, men den brukar ligga på mellan 1000 och 2000 kr) samt eventuell medlemsavgift (150 kr).

Who? Anyone older than 20 year, with volunteer experience.
How long? 2-4 weeks.
Where? Africa, Latin America, Morocko, Palestine and Asia (except countries mentioned for short term volunteering).
You get: Food and housing.
You pay: Travels, application fee (1400 SEK), insurance, additional fee to recieving organization (exact sum is noted for each specific project in the database, but usually it is usually between 1000 and 2000 SEK) and possible membership fee (150 SEK).