Om SCI Sverige

Vad är SCI?

SCI Sverige är en ideell förening som grundades år 1943. SCI Sverige utgör en del av det internationella, religiöst och partipolitiskt obundna nätverket SCI, Service Civil International. Vår kärnverksamhet är förmedling av platser till volontärläger utomlands och att arrangera volontärläger i Sverige. Vi tror på en värld där konflikter löses utan våld och jordens resurser fördelas rättvist. Genom praktisk handling kan vi bygga en värld präglad av fred och solidaritet.

SCI Sweden is a non-profit organization, founded in 1943. SCI Sweden is one of the 42 international branches which together constitue the network that is SCI, Service Civil International. We are politically and religiously non-affiliated, and our core activity is matching volunteers with international volunteer workcamps abroad as well as arranging ones ourselves. We believe in a world where conflict is resolved without violence and where natural resources are distributed fairly. Through cooperation, we can build a world in which peace and international solidarity prevail.

Historik418px-PierreCeresole

Service Civil International bildades av Pierre Cérésole, en schweizisk ingenjör som byggde en humanitär rörelse i efterverkan av Första Världskriget. Det allra första volontärarbetslägret tog plats på det före detta slagfältet vid Verdun i Frankrike 1920, en handling som utmynnade i vad som kom att bli fundamentet till SCI.   Cérésoles syfte med volontärarbetslägret var att återuppbygga förstörda byn Esnes-en-Argonne och att skapa en symbolisk försoning mellan Frankrike och Tyskland. Bland de internationella volontärerna fanns tre tyskar. Gruppen byggde provisoriska hem till byborna och rensade jordbruksmark.

Det andra volontärarbetslägret ägde rum i Les Ormonts i Schweiz, efter att en lavin lamslagit byn. Tolv volontärer hjälpte då att röja undan spillrorna. De följande åren arrangerades fler biståndsinsatser och denna modell av aktivism promotades som alternativ till värnplikt. Tidigt 1930-tal utökades SCI:s lägerverksamhet till samhällsprojekt i Wales och  utvecklingssamarbete i Indien. Senare etablerades humanitära projekt för flyktingbarn, under inbördeskrigets Spanien, och för föräldralösa barn i Tunisien, under Algerietrevolten.

De första decennierna som Service Civil International var verksam präglades arbetet av informell organisering. Efter Andra Världskriget började fler länder organisera faktiska volontärarbetsläger och ett internationellt sekretariat instiftades i Paris – någonting som förenklade volontärutbyten tillika ökade antalet läger, volontärer och medlemmar i organisationens nätverk. Redan på 60-talet hade organisationen etablerat sin verksamhet i Afrika, Asien och Europa.

Idag består SCI av 42 medlemsföreningar och ett ständigt växande antal partnerorganisationer. Kort- och långtidsprojekt äger rum runtom i världens många hörn och ansökningsprocessen är moderniserad. Organisationen jobbar fortfarande för fred genom konkreta solidaritetsaktioner och internationellt samarbete. Vi tror också att fred och fredligt förhållningssätt kan – och bör – läras. Detta, genom diverse former fredsutbildning: att lära om och från fred. Ickeformella seminarium och workshops har därför kommit att bli grundpelare i SCI:s metodik för att främja en fredlig kultur.

This link will bring you to an English version of the history of SCI.