Engagera dig

Aktiv i SCI Sverige – vi behöver dig!

Att åka på volontärläger utomlands är inte det enda sätt du kan vara volontär på. Det ideella arbetet som SCI Sverige gör på hemmaplan utgör själva grunden för organisationens existens.

Tillsammans arrangerar vi volontärarbetsläger, seminarier, berättar för världen att vi finns, sköter föreningens ekonomi, förbereder volontärer inför deras resor… För att kunna göra det här behövs folk som gör alla möjliga olika saker: lägerkoordinatörer, lägerledare, layoutare, kontaktpersoner för långtidsvolontärer, web-ansvariga, bokförare, lokala volontärsamordnare, matlagare, projektledare, folk som vill få besök à la couchsurfing av volontärer på väg till eller från något av våra evenemang…

Volunteering abroad isn’t the only way to get involved and to contribute. The work that the members of SCI Sweden do, in Sweden as well as online, is essential for the mere existence of the organization.

Together, we organize volunteer workcamps, seminars, spread the word about our work… It takes people for all sorts of tasks to make this possible: camp coordinators, camp leaders, graphic designers, accountants, volunteer coordinators, project managers, hobby chefs, people with free couches for volunteers headed to or back from events around the country… in other words, any helping hand is welcome!

Oändliga möjligheter

Är du intresserad av att bidra din tid, kärlek och kunskap eller nyfikenhet? Har du en egen idé som du skulle vilja sätta i verket? Kanske vill du vara lägerledare på något av våra internationella läger i Sverige, exempelvis i en lummig ekoby på Gotland? Hör jättegärna av dig till oss! Vi bits inte! SCI Sverige är en mysigt liten förening så alla röster blir hörda och alla insatser gör avtryck. Möjligheterna att påverka är därför också väldigt stora.

Would you want to chip in a few hours of your time or contribute with any particular skill? Do you have an idea you would like to actualize with us? Maybe you would be interested in being a camp leader at one of our international volunteer workcamps in Sweden, say, at an eco village on the island of Gotland? Yeah, we thought so. Do get in touch! We are a small organization so your voice will be heard and efforts acknowledged. Opportunities to influence are ample. 

Medlemskap

Genom att bli medlem i SCI Sverige bidrar du till en fredlig, gränslös värld där människor möts med förståelse och respekt för såväl varandra som sig själva och de sociala och ekologiska sammanhang de ingår. Vi skapar möten och främjar volontärarbete i syfte att utveckla interkulturell förståelse. Du som individ blir medlem genom att betala in 150 kr till SCI Sverige och ett par eller en familj inskrivna på samma adress för 200 kr. Detta gör du eller ni till vårt PlusGiro-konto 94400-9.

Medlemskapet gäller för att kalenderår, men betalar du efter 1/9 gäller det även nästkommande år. Som medlem kan du åka på läger, rösta på årsmöten och har möjlighet att delta på nationella och internationella kurser, seminarier och övriga utbildningar och möten å SCI Sveriges vägnar.

Som aktiv medlem får du möjlighet att volontära året runt! Varje persons engagemang har stor betydelse – varesig som matlagare eller styrelsemedlem, som layoutare eller informatör, lägerledare eller koordinatör… Som aktiv medlem betalar du bara 400 kr i lägeravgift om du vill delta på läger, bara 600 kr om du vill åka på ett Nord/Syd-utbyte- eller långtidsprojekt, och har fördel gällande deltagande på nationella och internationella utbildningar. (Ja, du hör ju hur bra det låter?!)

Simply through becoming a member of SCI Sweden, you bring us a step closer to a more peaceful world – one in which people interact with compassion and respect for one another, ourselves and the social and ecological contexts one pertains to. We enable connection and view volunteer work as a stepping stone in fostering intercultural understanding. For membership, individuals pay 150 SEK and partners or families pay 200 SEK. Please get in touch with us for further details about this.

Your membership lasts a year, but if you join us after 1/9, you will also be covered for the following year. As a member of SCI Sweden you will have opportunity to vote at annual meetings and get the chance to attend camps as well as national and international courses, seminars and other training and meetings.