Engagera dig

Aktiv i SCI Sverige – vi behöver dig!

Att åka på volontärläger utomlands är inte det enda sätt du kan vara volontär på. Det ideella arbetet som SCI Sverige gör på hemmaplan utgör själva grunden för organisationens existens.

Tillsammans arrangerar vi volontärarbetsläger, seminarier, berättar för världen att vi finns, sköter föreningens ekonomi, förbereder volontärer inför deras resor… För att kunna göra det här behövs folk som gör alla möjliga olika saker: lägerkoordinatörer, lägerledare, layoutare, kontaktpersoner för långtidsvolontärer, web-ansvariga, bokförare, lokala volontärsamordnare, matlagare, projektledare, folk som vill få besök à la couchsurfing av volontärer på väg till eller från något av våra evenemang…

Volunteering abroad isn’t the only way to get involved and to contribute. The work that the members of SCI Sweden do, in Sweden as well as online, is essential for the mere existence of the organization.

Together, we organize volunteer workcamps, seminars, spread the word about our work… It takes people for all sorts of tasks to make this possible: camp coordinators, camp leaders, graphic designers, accountants, volunteer coordinators, project managers, hobby chefs, people with free couches for volunteers headed to or back from events around the country… in other words, any helping hand is welcome!

Oändliga möjligheter

Är du intresserad av att bidra din tid, kärlek och kunskap eller nyfikenhet? Har du en egen idé som du skulle vilja sätta i verket? Kanske vill du vara lägerledare på något av våra internationella läger i Sverige, exempelvis i en lummig ekoby på Gotland? Hör jättegärna av dig till oss! Vi bits inte! SCI Sverige är en mysigt liten förening så alla röster blir hörda och alla insatser gör avtryck. Möjligheterna att påverka är därför också väldigt stora.

Would you want to chip in a few hours of your time or contribute with any particular skill? Do you have an idea you would like to actualize with us? Maybe you would be interested in being a camp leader at one of our international volunteer workcamps in Sweden, say, at an eco village on the island of Gotland? Yeah, we thought so. Do get in touch! We are a small organization so your voice will be heard and efforts acknowledged. Opportunities to influence are ample.