Villkor och kostnader

Volontärläger: 

Korttidsutbyte

Det är lätt att bli volontär genom IAL, framför allt genom direktutbytet, som är det enklaste sätt att åka. För de flesta projekt finns inga speciella krav utöver kunskaper i lägerspråket, oftast engelska, och att du är minst 18 år vid lägrets början. Eftersom utbudet av volontärläger är stort är chansen att bli antagen på ett läger god. Vi rekommenderar dock att du söker i god tid om du har speciella önskemål eftersom populära läger blir fulla fort.

 

Vem? Alla över 18
Var? Europa, Nordamerika, Armenien, Australien, Azerbajdzjan, Japan, Korea, och Tadzjikistan
Hur länge? 10-21 dagar
Du får kost och logi, volontärförsäkring
Du betalar resa och en anmälningsavgift på 1250 kr* som täcker kostnad för administration och försäkring, samt medlemsavgift på 150 kr (om du inte redan är medlem)

Mer information om direktutbytet och hur du anmäler dig hittar du här.

 

Nord/Syd-utbyte

Du som är minst 20 år och har någon erfarenhet av volontärarbete kan åka på läger i Afrika, Latinamerika och Asien genom Nord/Syd-utbytet. Dessa läger omfattas inte av direktutbytet eftersom de kräver lite mer förberedelse. Du ska delta på en utbildning före och skriva en utvärdering till IAL efter lägret.

 

Vem? Minst 20 år + erfarenhet av volontärarbete
Var? Marocko, Palestina, Afrika, Latinamerika och Asien (förutom de länder som omfattas av direktutbytet)
Hur länge? 2-4 veckor
Du får kost och logi.
Du betalar 1400 kr/läger (administration), försäkring, resa samt avgift till mottagande organisation, ca 1000-2000 kr men den exakta avgiften framgår av databasen där du söker efter läger. Om du inte är medlem behöver du också bli det (avgift 150 kr).

Mer information om Nord/Syd-läger och hur du söker hittar du här.

 

Långtidsvolontär

Du som har erfarenhet av någon form av volontärarbete, exempelvis från ett volontärläger, kan söka en plats som långtidsvolontär. Du ska delta på en förberedelseutbildning. Vi vill också att du deltar på IAL-aktiviteter tills dess du åker. Efteråt ska du skriva en utvärdering till IAL.

 

Vem? Minst 18 år + erfarenhet av volontärarbete
Hur länge? 1-24 månader
Var? hela världen, men beroende på var det finns platser för tillfället
Du får logi, kost eller fickpengar, samt försäkring.
Du betalar resan och en anmälningsavgift på 1400 eller 1600 kr. Om du åker till länder i Afrika eller Asien betalar du även oftast en extra avgift, ibland per månad, direkt till organisationen i landet. Om du inte är medlem behöver du också bli det (avgift 150 kr)

Mer information om hur du söker som långtidsvolontär hittar du här.