Långtidsvolontär

Vad är ett långtidsvolontärprojekt?

Att åka som volontär på ett långtidsprojekt är för dig som inte nöjer dig med ett par veckor på ett läger… Du vill kanske hinna lära dig ett nytt språk och djupdyka in i en ny kultur? Som långtidsvolontär kan du välja mellan projekt på tidsbestämd eller pågående basis, vilket specificeras i projektbeskrivningarna. Dessa sträcker sig mellan 1 månad och 2 år – alltså ett väldigt stort tidsspann för att passa de flesta förutsättningar som en har att förhålla sig till.

Projekttyper varierar, men liksom på korttidsvolontärläger återfinns tre huvudsakliga teman: socialt arbete (med föräldralösa, flyktingar, hemlösa, individer med funktionsvariationer och studenter), praktiskt arbete (återvinning, miljövård och ekologiskt jordbruk) och kulturellt arbete (språkundervisning, sport och aktiviteter). Även administrativt arbete finns för intresserade, på såväl SCI:s medlemsorganisationers kontor runtom i världen som diverse projekt.

For those who really want to immerse themselves in another culture and maybe learn a new language, SCI Sweden offer long term volunteering. These projects range from 1 month until 2 years. Some have set dates and some are free to join whenever. This is stated in each separate description. 

Themes vary, but similar to the short term volunteer workcamps, there are three central areas in which you choose from: social work (with orphans, refugees, homeless, individuals with disabilities or students), practical work (recycling, conservation and eco farming) and cultural work (language, theatre, activities, sport and events). Another option is administrative work – at SCI offices around the world as well as in various projects. There’s something for everyone!

 

Var kan jag åka?

Afrika, Asien, Europa, Latinamerika och USA, dock inte alla länder korttidsvolontärer kan åka till.

Counties in Africa, Asia, Europe and Latin America, and the US.

Var söker jag läger?

I databasen för långtidsprojekt söker du dina volontärmöjligheter.

Hunt for exciting project at our database for long term volunteering.

Behöver jag tidigare erfarenhet?

Viss men erfarenhet av volontärarbete eller läger med en liknande organisation är ett krav. Detta behöver inte vara ett SCI-läger. I övrigt måste du vara minst 18 år. Volontärer förväntas kunna ta hand om sig själva, arbeta självständigt och tackla eventuella problem som kan dyka upp under tiden som volontär. Särskilda krav finns till en del projekt. Dessa kan gälla ålder, språkkunskaper eller erfarenheter inom ett visst arbetsområde. Även baskunskap kring SCI och SCI Sverige.

Some experience with volunteering or camps. Not necessarily with SCI, but a similar organization. Moreover, you need to be 18 years of age or older. Volunteers are expected to be able to take care of themself, work independently and handle issues that may occur throughout their time as long time volunteers. For some projects, there may be additional requirements – age, language and experience wise. Some knowledge about SCI and SCI Sweden is also of importance.

Kostnad

Volontäravgiften är 1400 kr i Europa och 1600 kr i övriga världen. Därtill ordnar och betalar du själv resan – vi rekommenderar självklart tåg eller buss för miljövänligare alternativ. Åker du till Afrika eller Asien betalar du oftast, därtill, en månadskostnad på €100-300 för kost och logi. Detta betalas till den mottagande organisationen. Om du inte redan är medlem måste du även bli det för 150 kr.

The participation fee is 1400 SEK for European countries and 1600 SEK for the rest. Moreover, you organize and pay for your travels – we recommend more environmentally friendly alternatives such as train or bus. If you go to Africa or Asia, you may need to pay an additional monthly fee of €100-300 for food and housing. You would pay directly to the recieving organization. If you have yet to become a member of SCI Sweden, we kindly ask you to join us before applying for any volunteering.

 

Ansökan

Hitta projekt du är sugen att delta i genom projektdatabasen. Ansökningsblankett får du genom att maila ltv@ial.se. Där får du också mer information om ansökningsprocessen. I de fall det är praktiskt möjligt vill vi träffa dig som söker. Tänk på att vara ute i god tid – särskilt om du vill åka utanför Europa! I vissa fall finns det även möjligheter att åka till andra projekt än de på listan. Låter detta intressant så kontakta oss gärna på ltv@ial.se för mer information.

Through our database for volunteer projects, find those which spark your interest. We will send you an application form with more information after you express your interest in long term volunteering – shoot us an email to ltv@ial.se. If possible, we want to meet you in person. Make sure you apply for volunteer projects in good time – especially those of you who want to leave the EU! Sometimes, there are opportunities that are not yet listed. Talk to us for details.

 

Hur får jag besked om placering?

När du blivit placerad på ett projekt får du besked med e-post. Vid behov kan det skickas med ordinarie post – du måste du meddela kontoret detta. Det är viktigt att du lämnat aktuella adressuppgifter på din ansökan. När du blivit placerad måste du bekräfta din anmälan dels till SCI Sverige, dels till organisationen i det land du ska åka. Det går bra att bekräfta via e-post. SCI Sverige strävar efter att du ska få ditt placeringsbesked senast en månad innan projektets början.

Senast några veckor innan din volontärresa börjar får du mer detaljerad information såsom hur du tar dig till projektet och vad du ska ha med dig. Om du inte får plats på något av dina lägeralternativ återbetalas deltagaravgiften, minus 50 kr i administrationsavgift. Alla återbetalningar sker i september.

When you have been accepted to a project, you will be notified through e-mail. When needed, this can be sent with regular mail – contact us if so. For these reasons, make sure you leave current information on your addresses. When you have been accepted, you must confirm your continued desire to participate both to SCI Sweden as well as the recieving organization. SCI Sweden aspire to notify you, the latest, a month prior to the first day of your volunteering.

As you have been accepted, you will recieve more details about how to reach the project site and what to bring. If, for whatever reason, you are not accepted to the project, we will reimburse you your participation fee minus 50 SEK in administrative costs. These reimbursements take place in September. 

 

Kost och logi

Som långtidsvolontär får du kost och logi. En del projekt ger dig även fickpengar och SCI:s försäkring.

Food and housing is included. Some projects also give you pocket money and insurance by SCI.

 

Frågor och funderingar

För frågor gällande pass och visum, volontärmöjligheter vid funktionsvariation, att åka med vänner eller barn, eventuella förhinder och annat finner du här.

For information regarding passports and visas, volunteering prospects for individuals with disabilities or those wanting to travel with children or a friend, cancellations and the like – browse this page, orcontact us. We are happy to help you weed through the jungle of opportunities and questions!

 

Uppföljning

Efter din tid som långtidsvolontär ska du skriva en rapport om dina erfarenheter och skicka den till oss. Vi hoppas såklart även att du hittar något roligt att göra i vår förening när du kommer hem! Vad ett medlemskap i SCI Sverige innebär kan du läsa mer om här.

As you return from your volunteering, we ask you to write us a report on your experience. Of course, we would also love for you to join us locally and get involved further – read more about what your membership entails here.