Långtidsvolontär

Vad är ett långtidsvolontärprojekt?

Att åka som volontär på ett långtidsprojekt är för dig som inte nöjer dig med ett par veckor på ett läger… Du vill kanske hinna lära dig ett nytt språk och djupdyka in i en ny kultur? Som långtidsvolontär kan du välja mellan projekt på tidsbestämd eller pågående basis, vilket specificeras i projektbeskrivningarna. Dessa sträcker sig mellan 1 månad och 2 år – alltså ett väldigt stort tidsspann för att passa de flesta förutsättningar som en har att förhålla sig till.

Projekttyper varierar, men liksom på korttidsvolontärläger återfinns tre huvudsakliga teman: socialt arbete (med flyktingar, hemlösa och individer med funktionsvariationer tillika studenter), praktiskt arbete (återvinning, miljövård och ekologiskt jordbruk) och kulturellt arbete (språkundervisning, sport och aktiviteter). Även administrativt arbete finns för intresserade, på såväl SCI:s medlemsorganisationers kontor runtom i världen som diverse projekt.

For those who really want to immerse themselves in another culture and maybe learn a new language, SCI Sweden offer long term volunteering. These projects range from 1 month until 2 years. Some have set dates and some are free to join whenever. This is stated in each separate description. 

Themes vary, but similar to the short term volunteer workcamps, there are three central areas in which you choose from: social work (with orphans, refugees, homeless, individuals with disabilities or students), practical work (recycling, conservation and eco farming) and cultural work (language, theatre, activities, sport and events). Another option is administrative work – at SCI offices around the world as well as in various projects. There’s something for everyone!

 

Var kan jag åka?

Afrika, Asien, Europa, Latinamerika och USA, dock inte alla länder korttidsvolontärer kan åka till.

Counties in Africa, Asia, Europe and Latin America, and the US.

Var söker jag läger?

I databasen för långtidsprojekt söker du dina volontärmöjligheter.

Hunt for exciting project at our database for long term volunteering.

Behöver jag tidigare erfarenhet?

Viss men erfarenhet av volontärarbete eller läger med en liknande organisation är ett krav. Detta behöver inte vara ett SCI-läger. I övrigt måste du vara minst 18 år. Volontärer förväntas kunna ta hand om sig själva, arbeta självständigt och tackla eventuella problem som kan dyka upp under tiden som volontär. Särskilda krav finns till en del projekt. Dessa kan gälla ålder, språkkunskaper eller erfarenheter inom ett visst arbetsområde. Även baskunskap kring SCI och SCI Sverige.

Some experience with volunteering or camps. Not necessarily with SCI, but a similar organization. Moreover, you need to be 18 years of age or older. Volunteers are expected to be able to take care of themself, work independently and handle issues that may occur throughout their time as long time volunteers. For some projects, there may be additional requirements – age, language and experience wise. Some knowledge about SCI and SCI Sweden is also of importance.

För detaljerad information

Innan projektet – läs om kostnad, ansökningsprocessen, antagningsbesked och försäkring.
Under projektet – läs om kost och logi, och tips på vad en kan göra utöver volontärarbetet.
Efter projektet – läs om hur du kan följa upp din volontärupplevelse och vidare engagemang.
Övriga frågor – läs om pass, visum, resor med vänner eller barn och eventuella funktionsvariationer, och vad en gör vid förhinder.

Before the project – read about costs, the application process, the acceptance letter and insurance.
During the project – read about food and housing, and advice on how to spend your free time.
After the project – read about what you can do after your volunteering.
Other questions – read about passport, visa, traveling with friends and children and possible disabilities, and what happens if you can’t go.