contact@domain.com
1, My Address, My Street, New York City, NY, USA

ENVIRONMENTAL PROTECTION MANAGEMENT

Vi är IAL!
Home » Uncategorized  »  Vi är IAL!
Vi är IAL!

https://workcamps.sci.ngo/icamps/

IAL är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation som arbetar för en fredlig värld. IAL anser att en fredlig värld kännetecknas av att: konflikter löses på annat sätt än med våld; alla resurser fördelas på ett rättvist sätt; samhällets utveckling genomsyras av insikten om alla människors lika värde och rättigheter, samt insikten om att människan är beroende av det globala ekologiska sammanhang som hon ingår i. IAL tror att alla människor har förmågan att leva tillsammans i
ömsesidig respekt och utan att tillgripa någon form av våld för att lösa konflikter och att en fredlig värld således är möjlig.

Comments are closed!