Anita har forskat om SCI

Vad är speciellt med SCI? Den frågan ställde jag till Anita här på ICM som har skrivit en doktorsavhandling om SCI, och där gjort jämförelser med andra aktörer inom internationellt volontärarbete. 

Sammanfattningsvis blev svaret att SCI har en tydlig strävan att vara inkluderande och att tillämpa sina kärnvärderingar på alla nivåer. Det var fint att höra henne sätta ord på något som jag känt och upplevt, men inte fullt ut satt fingret på innan. Jag har tidigare rest som volontär både med SCI och med två andra organisationer, och då upplevt en skillnad kopplat till både mål/vision och själva genomförandet/mottagandet.

Det hon förklarade är att SCI är en organisation som bygger på internationellt frivilligarbete, den är en så kallad IVS (International voluntary service). Andra organisationer som erbjuder volontärmöjligheter kan ha en politisk styrning i grunden; dit hör de som verkar med ett statligt uppdrag att främja ungdomsutbyte. Sen finns ytterligare en typ av organisationer som erbjuder något som hon benämner volontourism, där frivilligarbetet är ett inslag i en turismliknande vistelse och där det i grunden också finns ett mer eller mindre tydligt kommersiell syfte. 

Volontärarbetet ska i sig främja ett gott syfte. Det som särskiljer SCI är att det inte stannar där, utan solidariteten genomsyrar hela organisationen. Ett exempel på det är tanken på ömsesidighet i volontärutbytet, där diskussionen om nord/syd, som handlar om att volontärer från det globala syd också ska kunna delta på motsvarande sätt i projekt i det globala nord. Det är något man jobbar för och till någon del kan genomföra, inte på långa vägar så mycket som man skulle vilja, men det är en självklarhet att frågan finns där. Det finns också inom SCI en öppenhet och ett inkluderande som riktmärke i alla moment. Det finns strukturer som inbjuder till delaktighet.

En annan intressant aspekt utifrån en forskares perspektiv, är att det främsta kriteriet på huruvida en organisation är framgångsrik, är överlevnad. SCI har funnits i 100 år, IAL i 80 år. Det är hisnande att flera generationer har varit med och banat väg för den verksamhet som finns idag. 80-100 år är en mycket lång tid inom internationellt volontärarbete. Även om tiderna förändras och nya frågor blir aktuella att jobba med, som till exempel klimatfrågan, så finns det något som gör att SCI finns kvar. Det tänker jag mig har koppling till det hon lyfte fram om hur SCI fungerar, med inkluderande och med en helhetssyn.

Läs mer om Hannas deltagande på ICM i Wien 6-10/12 2023.