Arbetshelg i oktober

I början av oktober återupplivades en tradition då vi hade arbetshelg! Och på samma gång blev det nypremiär och startskott på något nytt. I samband med arbetshelgen genomfördes årsmötet och mötet beslutade att byta namn till Internationella Arbetslag-SCI Sweden, med förkortningen IAL. Vi hoppas på att både återskapa gamla mötesformer, såsom arbetshelger, och skapa nya. Under arbetshelgen hjälptes vi åt att stänga ner vikingabyn för säsongen. Vikingabyn är platsen för sommarens volontärläger. Vi reparerade staket för getterna som bor i byn på sommaren och drog upp båtarna. Både gamla IAL-veteraner och nya intresserade deltog. Vi diskuterade bland annat möjligheter framåt för föreningen, med en önskan om nya lägerprojekt och aktiviteter. Nu tänker vi framåt