Avkolonisera!

På fotot Afroditi och Myllie från SCI Belgien.

I Belgien, med sitt förflutna som kolonialmakt, har frågan om avkolonisering diskuterats mycket. När CCIVS, en paraplyorganisation för internationella volontärorganisationer, drog igång projektet Decolonise !, var det därför en självklarhet för SCI Belgien att delta. Afroditi och Myllie från Belgien, som är på plats på ICM, SCI:s internationella årsmöte i Wien, berättade om SCI Belgiens roll i projektet.

Tillsammans med ett flertal andra organisationer har Afroditi och Myllie arbetat med att bättre förstå hur det koloniala arvet på olika sätt påverkar det internationella volontärarbetet. Inom projektet tas ett verktyg för självskattning fram, en ”self assessment tool”. Den kan användas för att rannsaka sig själv och sin egen organisation. Inom SCI Belgien tas frågan om avkolonisering upp på de förberedelsemöten som ordnas för aspirerande volontärer. På så sätt blir volontärerna mer medvetna om kolonialiseringens effekter och hur de själva agerar.