Bli medlem!

Vill du bli medlem i föreningen? Medlemsavgiften är 150 kr/kalenderår för vuxen medlem, alternativt 200 kr/kalenderår för familj skriven på samma adress. Medlemsavgiften betalas till bankgirokonto 5283-0643. Märk betalningen med namn och mailadress. Kompletterande uppgifter till medlemsregistret kan mailas till info@ial.se