Gott nytt år 2024

IALs styrelse önskar er ett Gott och förhoppningsvis bättre år 2024! Vi känner tillförsikt då vi har bevittnat ett stort stöd för föreningens fortsatta verksamhet. 

Vi summerar 2023 med att vi har bildat en ny styrelse, haft en fantastisk 80-års fest, arrangerat ett volontärläger och en arbetshelg, deltagit på SCIs internationella möte i Wien samt fått ett tillskott på minst ett volontärprojekt till sommaren 2024! 

Vi fortsätter att tro på att när människor från olika länder och kulturer arbetar tillsammans för ett ideellt projekt, så skapas förutsättningar för en fredskultur. Var med oss 2024, kom och bygg freden!