SCI in i framtiden!

I december 2023 deltog IAL på ICM i Wien, ett möte där alla grenar av SCI träffas. De jobbade hårt i några dagar för att ta fram en ny strategisk plan för att föra SCI in i framtiden . Och nu är den klar! Planen är för 2024-2027 och den har antagit 4 huvudmål:

Planen önskar visa vägen för hur man kan bidra till att skapa ett mer fredligt och rättvist samhälle genom internationella volontärprojekt. Visionen är bland annat att öka medvetenheten om att vi finns, ha en ökad mångfald av projekt, uppmuntra till mer nätverkande och efter-läger aktiviteter som följer upp och kan locka fler att delta. Vidare uppmuntras att uppmärksamma aktiviteter som adresserar social rättvisa och klimatfrågan, då dessa frågor ofta tangerar våra kärnvärden.

Man önskar även stärka volontärerna genom fredsutbildning, som ger möjligheter att agera för ett samhälle där människor lever tillsammans i fred utan att ta till våld. Dessvärre högaktuella och angelägna ämnen. Läs om våra värderingar:

Länk till hela den strategiska planen finner du här!