Kom och bygg freden!

Internationella Arbetslag – SCI Sweden är en ideell förening som verkar för fred genom internationellt volontärarbete. Föreningen grundades 1943, då med namnet Internationella Arbetslag (IAL) och blev snart den svenska grenen av Service Civil International (SCI)

Vi är en förening med lång historia (1943) som vill verka för en fredlig värld. Vi tror på att när människor från olika länder och kulturer arbetar tillsammans för ett ideellt projekt, så skapas förutsättningar för en fredskultur. De ideella projekten kan handla om till exempel miljöfrågor eller att hjälpa socialt utsatta grupper. Föreningen har inget vinstintresse och verksamheten bygger på ideellt arbete. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Den som vill delta i ett internationellt volontärläger är välkommen att söka och anmäla sig till volontärläger i lägerdatabasen som administreras av internationella Service Civil International (SCI) där vi är den svenska medlemsföreningen.

Föreningen har under några år gått på sparlåga men under våren 2023 gjorde vi en omstart. Hemsidan är således under uppbyggnad så ha gärna överseende med att vi håller på och fyller den med innehåll. Välkommen att kontakta oss för mer information!

Vill du bli medlem i föreningen? Medlemsavgiften är 150 kr/kalenderår för vuxen medlem, alternativt 200 kr/kalenderår för familj skriven på samma adress. Medlemsavgiften betalas till bankgirokonto 5283-0643. Märk betalningen med namn och mailadress. Kompletterande uppgifter till medlemsregistret kan mailas till info@ial.se.
Vi ordnade ett internationellt volontärläger i Sverige sommaren 2023 på Vikingabyn Storholmen i Norrtälje. Du kan läsa mer om lägret i bloggen.


Har du ett projekt där det skulle passa att ordna volontärläger genom oss nästa sommar? Hör av dig till oss!


Vi ordnade en arbetshelg i Sverige hösten 2023 Vikingabyn. En arbetshelg är som ett läger i miniatyr, fast där de flera/alla deltagarna kommer från Sverige.
I april 2023 hölls ett extra årsmöte med val av styrelsemedlemmar. I samband med arbetshelgen i oktober hade vi ett ordinarie årsmöte.