Volontärläger för alla

Vem kan delta på ett volontärläger?

Vi vill att volontärläger är öppna och inkluderande för alla som delar vårt syfte och mål, oavsett etnicitet, kön, tro, nationalitet, sexuell läggning, socio-ekonomisk bakgrund eller någon annan tänkbar diskrimineringsgrund.